Follow us

03/03/2024 6:01 pm

Download Our App

Home » News In English » AMRIT VELE DA HUKAMNAMA SIRI DARBAR SAHIB, AMRITSAR, ANG 587, 10-01-2024

AMRIT VELE DA HUKAMNAMA SIRI DARBAR SAHIB, AMRITSAR, ANG 587, 10-01-2024


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭੁਖ ਗਈ ਭੇਖੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ ਦੁਖਿ ਲਗੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰੈ ਅਗੈ ਦੂਣੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਅੰਦਰਿ ਸਹਜੁ ਨ ਆਇਓ ਸਹਜੇ ਹੀ ਲੈ ਖਾਇ ॥ ਮਨਹਠਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁਖੁ ਮਨਾਇ ॥ ਇਸੁ ਭੇਖੈ ਥਾਵਹੁ ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ ਜਿਥਹੁ ਕੋ ਵਰਸਾਇ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਤਿਨਾ ਸੋਝੀ ਪਈ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਹਿ ਸੇ ਭਲੇ ਜਿਨ ਕੀ ਪਤਿ ਪਾਵਹਿ ਥਾਇ ॥੧॥

सलोकु मः ३ ॥ सतिगुरि मिलिऐ भुख गई भेखी भुख न जाइ ॥ दुखि लगै घरि घरि फिरै अगै दूणी मिलै सजाइ ॥ अंदरि सहजु न आइओ सहजे ही लै खाइ ॥ मनहठि जिस ते मंगणा लैणा दुखु मनाइ ॥ इसु भेखै थावहु गिरहो भला जिथहु को वरसाइ ॥ सबदि रते तिना सोझी पई दूजै भरमि भुलाइ ॥ पइऐ किरति कमावणा कहणा कछू न जाइ ॥ नानक जो तिसु भावहि से भले जिन की पति पावहि थाइ ॥१॥

Shalok, Third Mehl: Meeting with the True Guru, hunger departs; by wearing the robes of a beggar, hunger does not depart. Afflicted with pain, he wanders from house to house, and in the world hereafter, he receives double punishment. Peace does not come to his heart – he is not content to eat what comes his way. With his stubborn mind, he begs, and grabs, and annoys those who give. Instead of wearing these beggar’s robes, it is better to be a householder, and give to others. Those who are attuned to the Word of the Shabad, acquire understanding; the others wander, deluded by doubt. They act according to their past actions; it is useless to talk to them. O Nanak, those who are pleasing unto the Lord are good; He upholds their honor. ||1||

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5207433452778884&output=html&h=300&adk=278145945&adf=670185936&pi=t.aa~a.1381849204~i.13~rp.4&daaos=1704771396591&w=360&lmt=1704855666&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2042551762&ad_type=text_image&format=360×300&url=https%3A%2F%2Fhukamnamasahib.com%2F2024%2F01%2F09%2Famrit-vele-da-hukamnama-sri-darbar-sahib-amritsar-date-10-01-2024-ang-587%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&fwr=1&pra=3&rh=244&rw=292&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&uach=WyJBbmRyb2lkIiwiMTMuMC4wIiwiIiwiU0NHMDEiLCIxMjAuMC42MDk5LjE5MyIsbnVsbCwxLG51bGwsIiIsW1siTm90X0EgQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEyMC4wLjYwOTkuMTkzIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTIwLjAuNjA5OS4xOTMiXV0sMF0.&dt=1704855666085&bpp=3&bdt=773&idt=3&shv=r20240108&mjsv=m202401020101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D2fa734aef80c81d4%3AT%3D1702863916%3ART%3D1704855655%3AS%3DALNI_Maol3_-gx1_QsHSdmZkdBTxY17mnQ&gpic=UID%3D00000cb33e608002%3AT%3D1702863916%3ART%3D1704855655%3AS%3DALNI_Mbeh9v4Ru2xGbX1jOD3U772HqJE7A&prev_fmts=0x0%2C360x300%2C360x300%2C360x300&nras=5&correlator=1114270321548&frm=20&pv=1&ga_vid=470148694.1702863916&ga_sid=1704855666&ga_hid=374563573&ga_fc=1&ga_cid=70734379.1704771604&u_tz=330&u_his=2&u_h=800&u_w=360&u_ah=800&u_aw=360&u_cd=24&u_sd=3&dmc=8&adx=0&ady=2710&biw=360&bih=666&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C31079715%2C31079980%2C31080264%2C44795922%2C31080217%2C95320890%2C31078663%2C31078665%2C31078668%2C31078670&oid=2&pvsid=2094573887412967&tmod=1369315741&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fhukamnamasahib.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C666%2C360%2C666&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=9&uci=a!9&btvi=3&fsb=1&dtd=102

ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ) ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ; (ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ) ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੇ, ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਏ (ਭਾਵ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ); ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਭਿੱਖਿਆ) ਮੰਗਿਆਂ (ਦੋਹੀਂ ਧਿਰੀਂ) ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਖ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਰ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ (ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੋ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥਾਂਇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ) ॥੧॥

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5207433452778884&output=html&h=300&adk=278145945&adf=670185936&pi=t.aa~a.1381849204~i.15~rp.4&daaos=1704771396591&w=360&lmt=1704855666&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2042551762&ad_type=text_image&format=360×300&url=https%3A%2F%2Fhukamnamasahib.com%2F2024%2F01%2F09%2Famrit-vele-da-hukamnama-sri-darbar-sahib-amritsar-date-10-01-2024-ang-587%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&fwr=1&pra=3&rh=244&rw=292&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&uach=WyJBbmRyb2lkIiwiMTMuMC4wIiwiIiwiU0NHMDEiLCIxMjAuMC42MDk5LjE5MyIsbnVsbCwxLG51bGwsIiIsW1siTm90X0EgQnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEyMC4wLjYwOTkuMTkzIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTIwLjAuNjA5OS4xOTMiXV0sMF0.&dt=1704855666085&bpp=3&bdt=773&idt=-M&shv=r20240108&mjsv=m202401020101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D2fa734aef80c81d4%3AT%3D1702863916%3ART%3D1704855655%3AS%3DALNI_Maol3_-gx1_QsHSdmZkdBTxY17mnQ&gpic=UID%3D00000cb33e608002%3AT%3D1702863916%3ART%3D1704855655%3AS%3DALNI_Mbeh9v4Ru2xGbX1jOD3U772HqJE7A&prev_fmts=0x0%2C360x300&nras=3&correlator=1114270321548&frm=20&pv=1&ga_vid=470148694.1702863916&ga_sid=1704855666&ga_hid=374563573&ga_fc=1&ga_cid=70734379.1704771604&u_tz=330&u_his=2&u_h=800&u_w=360&u_ah=800&u_aw=360&u_cd=24&u_sd=3&dmc=8&adx=0&ady=3533&biw=360&bih=666&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C31079715%2C31079980%2C31080264%2C44795922%2C31080217%2C95320890%2C31078663%2C31078665%2C31078668%2C31078670&oid=2&pvsid=2094573887412967&tmod=1369315741&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fhukamnamasahib.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C666%2C360%2C666&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=7&uci=a!7&btvi=1&fsb=1&dtd=75

गुरु को मिलने से ही (मनुख के मन की ) भुख दूर हो सकती है, भेष बनाने से तृष्णा नहीं जाती; ( भेखी साधू तृष्णा के ) दुःख में कलापता है, घर घर भटकता फिरता है, और परलोक में इससे भी ज्यादा सजा भुगतता है। भेखी साधू के मन में शांति नहीं आती, जिस शांति की बरकत से उसे किसी से जो कुछ मिले, ले कर खा ले ( भाव,तृप्त हो जाए); पर मन के हठ के आसरे (भिखिया ) मांगने से ( दोनों तरफ से) कलेश पैदा कर के ही भिखिया मिलती है। इस भेष से घरस्थी अच्छा है, क्योकि यहाँ से मनुख अपनी आस पूरी कर सकता है। जो मनुख गुरु के शब्द में रंगे जाते है, उन को ऊँची सोझी प्राप्त होती है; पर, जो माया में फँसे रहते है, वह भटकते है। पिछले किये कर्मों (के संस्कारों अनुसार) ही कार-कमाने पड़ते हैं। इस बारे में कुछ और क्या कहा जा सकता है? हे नानक! जो जीव उस प्रभु को प्यारे लगते है, वो ही अच्छे हैं, क्योंकि, हे प्रभु! तुम ही उनकी लाज, (इज्ज़त) रखते हो॥१॥


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ !!
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ !!

dawn punjab
Author: dawn punjab

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS